UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Interfox Resources

10:37 / 24 januari 2014 Article

Interfox Resources är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar, för vidareförsäljning eller samarbete med produktionsbolag.

Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB men i samband med namnbytet delades verksamheten i det gamla bolaget ut till aktieägarna. Det tidigare bolaget var främst verksamt inom prospektering efter mineraler i Norden. Interfox Resources AB har genom förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd nu som avsikt att utveckla bolagets prospekteringlicens i Tomsk, västra Sibirien, vars licensområde uppgår till 34 km2. Förvärvet beträffar främst de två brunnarna P-2 samt P-4 som borrades 1977 respektive 1991.

Licensen löper till år 2035 och villkoren avser att man skall genomföra återinträde av en av de två brunnarna på det ryska licensblocket, omtolka seismik och designa ett prospekterings- och arbetsprogram och inom fem år genomföra ett prospekteringsprogram.

För att finansiera bolagets affärsplan pågår en företrädesemission mellan 20 januari - 3 februari 2014, se prospektet här.

Aktien är listad på Aktietorget sedan januari 2014 med tickernamn IFOX B.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet.

Klicka här för att läsa Remiums första Review på bolaget.

En videointervju är planerad med bolaget och kommer att publiceras inom kort på Introduce.

om_bolaget3