UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Låg aktivitet bland småbolagens insiders efter årsskiftet

10:16 / 20 januari 2014 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I AllTele har styrelseledamoten Ola Norberg, tidigare VD i bolagen, gett bort 20 000 aktier i gåva. Efter transaktionen uppgår hans innehav till drygt 900 000 aktier.

NGS Group hade en imponerande kursutveckling under förra året vilket nu verkar leda till en del vinsthemtagningar från insiders. Under början av året har Malin Ernestrand och Elisabeth Möller, VD respektive säljchef på Nurse Partner. Ernesetrand har sålt 3 348 aktier, vilket motsvarar 29% av hennes innehav, och Möller har sålt 4 130 aktier motsvarande 14% av sitt innehav.

I Opus Group har styrelseordförande Göran Nordlund sålt 3 miljoner den 10 januari och äger fortsatt drygt 2,1 miljoner aktier i bolaget.

I Scandinavian Clinical Nutrition har styrelseledamoten Bengt Johansson sålt 1 miljoner aktier per den 16 januari och hans innehav uppgår efter försäljningen till 1,5 miljoner aktier. Carina Persson, ekonomiansvarig, köpte en vecka tidigare 29 700 aktier, utan tidigare innehav.

I Sportamore fortsätter insiders att öka. Jan Friedman har privat köpt 14 106 aktier sedan vår senaste rapportering. Samtidigt har J3 Brunkeberg Invest AB, som ägs gemensamt av Jan Friedman, Johan Ryding och Joakim Friedman, köpt ytterligare 20 000 aktier.