UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Interfox Resources - Lunchpresentation 23/1

13:46 / 20 januari 2014 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att anmäla sig till dessa bolagspresentationer kostnadsfritt.

Interfox Resources

Interfox Rosources AB är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst inom olja och gas, för en vidare försäljning eller samarbete med produktionsbolag. Affärsverksamheten omfattar idag utveckling av bolagets första tillgång, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje".

Bolaget genomför för närvarande en garanterad företrädesemission, läs mer i prospektet.

  • VD Anders Thorsell
  • Torsdag 23 Januari 2014
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan till Ida Sundström på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till info@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.

om_bolaget