UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler hos småbolagens insiderhandel vid årskiftet

10:51 / 9 januari 2014 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Addtech har vice VD Anders Claeson sålt 5 440 aktier.

I Arcam har styrelseledamot Henrik Hedlund sålt 10 000 aktier och äger därefter totalt 65 409 aktier efter transaktionen. Dessutom har bolagets chef för service och eftermarknad, Maria Krebs, sålt 2 781 aktier.

I Atrium Ljungberg har CFO Annica Ånäs köpt 400 aktier.

I Caperio har vice VD Johan Söderström totalt sålt 15 304 aktier vid två olika tillfällen under vår mätperiod. Hans totala egna innehav efter transaktionen uppgår till 131 500 aktier.

I Cision har Jim Franke, ekonomiansvarig för den Nordamerikanska verksamheten, köpt 1 000 aktier.

I Empire har styrelseordförande David Rönnberg köpt 114 058 aktier. Hans totala aktieinnehav efter transaktionen uppgår därefter till 539 590 aktier, vilket motsvarar ca. 4 % av Empires aktiekapital.

I Eolus Vind har VD Per Witalisson och bolagsjurist Karl Olsson köpt 1 186 respektive 1 126 aktier.

I MedCap har VD Karl Tobieson sålt totalt 433 500 aktier under vår mätperiod. Efter transaktionen uppgår hans totala egna innehav till 3 796 050 aktier och 3 000 000 optioner.

I Seamless har CFO Daniel Hilmgård köpt 335 000 aktier av bolagets VD Peter Fridell, enligt det pressmeddelande som publicerades 3 januari. Peter Fridells egna innehav efter transaktionen uppgår till 5 005 255 aktier, motsvarande ca. 12 % av bolagets aktiekapital.

I Sportamore har VD Johan Ryding och styrelseordförande Jan Friedman, via sitt gemensamma bolag J3 Brunkeberg Invest AB, köpt totalt 40 818 aktier under vår mätperiod. Dessutom har Johan Ryding även adderat 1 000 aktier till sitt egna innehav under perioden.