UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insiders passar på att handla inför rapportsäsongen

14:13 / 30 september 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I 2E Group har Lars Grönberg investerat för första gången som bolagets styrelseordförande och köpt 25 000 aktier.

Addtech kommunicerade ett aktierelaterat incitamentsprogram, riktat till 25 ledningspersoner. Under vår mätperiod för denna rapport har vi registrerat följande insynspersoner som har investerat i köpoptioner; Johan Sjö, Anders Claeson, Åke Darfelt, Daniel Prelevic, Kristina Willgård, Stefan Nilsson, Artur Aira, Håkan Franzén, Anders Holmström och Martin Almgren. För övrigt har vice VD Anders Claeson och affärsområdeschef Åke Darfelt sålt 3 100 respektive 10 000 aktier.

I Cassandra Oil har styresledamot Johan Thorell via bolaget Hummelbosholm Förvaltning AB sålt totalt 25 000 aktier som därefter äger totalt 275 000 aktier.

I CellaVision har COO Stefan Bengtsson köpt 15 000 aktier och äger därefter totalt 21 000 aktier.

I Cision har styrelseledamot Scott Raskin köpt 1 000 aktier.

I Doro har styrelseordförande Bo Kastensson och produktutvecklingschef Thomas Bergdahl sålt 113 000 respektive 15 000 aktier.

eWork har följande ledningspersoner registrerat köp av teckningsoptioner i delprogram 2 av bolagets incitamentsprogram från 2009 (som sträcker sig fram till år 2014); Claes Ruthberg, Magnus Eriksson, Lotta, Dizengremel, Johanna Lennmyr och HR-chef Nina Karlsson. I övrigt har finanschef Magnus Eriksson även sålt 1 500 aktier.

I Lagercrantz har VD Jörgen Wigh köpt 1 780 A-aktier och äger därefter totalt 21 466 A- aktier och 136 100 B-aktier.

I MedCap har Clas Lindbergson som är VD på dotterbolaget Ergobe Pharma ökat på sitt innehav och köpt 8 487 aktier.

I Midsona har styrelseledamot Johan Wester köpt 5 000 B-aktier.

I NGS Group har VD Ingrid Nordlund köpt 1 000 aktier. Dessutom har CFO Klas Wilborg och styresleledamot Bertil Haglund via bolag köpt 500 respektive 920 aktier, medan styrelseledamoten Bertil Johanson via bolag har sålt 10 000 aktier.

I Nolato har styrelseledamoten Erik Paulsson via bolaget Backahill sålt 390 901 aktier med ett återstående innehav om 327 931 aktier .

I PA Resources har insynspersonerna Urban Adolfsson och Slimane Bouabbane köpt 103 respoektive 600 A-aktier.

I media uppmärksammades att Precise Biometrics VD Thomas Marschall på grund av privatekonomiska skäl har sålt av hela sitt aktieinnehav om 1 885 501 aktier. Efter transaktionen har Thomas Marschall dock kvar 1 600 000 teckningsoptioner i bolaget.

I Sectra har forskningschef Claes Lundström inom affärsområdet Medical Systems sålt 1 512 B-aktier.

I Shelton Petroleum har styrelseledamot Richard Edgar sålt 10 000 aktier. Efter transaktionen har han ett innehav om 82 756 aktier.

I Swedol har säljchefen Henrik Jonth köpt 6 000 aktier.