UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ökad aktivitet bland småbolagens insiders under rapportperioden

11:28 / 3 september 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I AllTele har VD Paul Moonga via bolag köpt 18 360 aktier.

I Arcam har bolagets CFO Johan Brandt via bolag sålt 500 aktier. Utvecklingschefen Isak Elfström har dessutom sålt 1 750 aktier.

I Arise har styrelseledamoten Maud Olofsson via bolag köpt 4 500 aktier.

I Bong har insynspersonerna Håkan Gunnarsson, Peter Andersson och Patrik Haraldsson köpt totalt 50 000, 11 200 respektive 100 000 aktier via bolagets företredesemission.

I Catella har Anders Palmgren, Head of Corporate Finance, köpt 10 000 aktier. Efter transaktionen äger han totalt 40 000 aktier.

I Dannemora Mineral har bolagets tidigare styrelseordförande Nils Bernhard sålt 64 254 aktier och äger därefter totalt 600 000 aktier.

I Doro har Chris Millington, bolagets chef i Storbritannien och Irland, sålt 6 200 aktier.

I Enzymatica har bolagets CFO Fredrik Håkansson ökat på sitt innehav med 730 aktier.

I Kilimanjaro Gold har styrelseordförande Philip Ebbersten ökat på sitt innehav och köpt totalt 2 000 aktier vid fyra olika tillfällen under vår mätperiod.

I Medirox har styrelseledamoten Gunnar Hörnsten ökat sitt innehav och köpt 1 000 aktier.

I Midsona har styrelseledamoten Johan Wester köpt 5 173 aktier och äger därefter totalt 45 000 aktier.

I Nexam har försäljningschefen Richard Tooby köpt 128 000 aktier. Hans totala innehav uppgår därefter till 2 132 266 aktier.

I Opus Group har försäljningschefen inom Opus Equipment , Henrik Jörgensen, köpt 13 587 aktier och äger därefter 10 669 936 aktier, vilket motsvarar cirka 4,6 procent av bolagets kapital. Dessutom har bolagets nya CFO, Annica Lindström, sålt av hela sitt innehav om 15 000 aktier.

I Polyplank har styrelseordförande Leif Jilkén ökat på sitt innehav ytterligare och köpt totalt 1 470 aktier under vår mätperiod.

I Precise Biometrics har närstående person till styrelseledamoten Torbjörn Clementz sålt av hela sitt innehav om 23 955 aktier.

I Pricer har styrelseledamoten Markus Gerdien köpt 8 000 aktier.

I WeSC har bolagets styrelseordförande Theodor Dalenson ökat på sitt innehav och köpt totalt 200 000 aktier under två olika tillfällen i början av denna vecka. Han äger därefter totalt 450 000 aktier.

I Vitec har Johan Kull, VD för bolagets dotterbolag Fastighetssystem, köpt totalt 115 aktier under vår mätperiod.