UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Mindmancer

10:37 / 20 september 2013 Article

Mindmancer erbjuder kostnadseffektivt skydd mot skador och intrång genom intelligent kamerabevakning, kopplat till vertifierade larmcentraler som skickar rätt resurser till rätt plats vid rätt tid.. Videoanalysmjukvaran analyserar den information som utvinns ur kamerabevakningen och kan larma och sätta igång rätt åtgärder vid behov. Kunden får aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar och kan undvika onödiga väktarutryckningar.

Mindmancers produktutbud består av Skolbevakaren, Byggbevakaren och Områdesbevakaren. Beroende av produktkategori består kunderna av skolor, byggbolag eller företag med verksamhet knuten till stora områden som behöver täckas i syfte att förebygga skadegörelse och stöld. Bland de företag som finns på kundlistan återfinns Skolverket, NCC, PEAB, Jönköpings kommun, Göteborgs Stad och Öresundsbron.

Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen och levererar till övriga Europa och USA. En utbyggnad av ett partnernätverk pågår för att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv internationell expansion.

Bolaget genomför för tillfället en ägarspridning och avser listas på Nasdaq OMX First North, läs mer här.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums första Review på bolaget

om_bolaget