UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Commodity Quest

09:34 / 10 september 2013 Article

Commodity Quests affärsidé är att genom ett aktivt ägande i företag inom råvaru- och energisektorn inneha en väl diversifierad portfölj av investeringar vilka tillsammans skall skapa ökande och bestående värde för bolagets aktieägare.

Kärninnehav:

Benchmark Oil & Gas bedriver exploatering, prospektering och produktion av olje- och gasfyndigheter i USA där bolaget för närvarande har ett fält - Orange Field i Texas där man även är operatör. Orange Field upptäcktes 1913 och har sedan dess producerat mer än 62 miljoner oljeekvivalenter från källor på 300 till 3 000 meters djup. Till dags dato har mer än 940 källor borrats, varav cirka 670 med framgångsrikt resultat.

Concord Dome Oilfield (CDO)* är ett 500 000 m2 stort producerande oljefält i Anderson County i Texas. Fältet har prodcerat sedan 1942. Commodity Quests ledning förväntar sig initialt en produktion om 20 fat per dag med en möjlig ökning med 40-60 fat per dag genom ett mindre borrprogram på tre existerande oljekällor.

*Överenskommelse om förvärv via Commodity Quest helägda dotterbolag COMQ Serice LLC tecknades i juli och är i dagsläget inte slutfört.

Commodity Quest är noterad på Aktietorget med tickernamnet COMQ.

Klicka här
för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review

Klicka här för att se en introducerande videointervju med bolagets VD Pål Mörch

om_bolaget