UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Aktiv handel bland småbolagens insiders efter rapportperioden

10:15 / 16 september 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Arcam har styrelseordförande Tommy Klein avyttrat hela sitt innehav om 2 329 aktier av privatekonomiska skäl, samtidigt har styrelseledamoten Henrik Hedlund sålt 11 550 aktier och äger efter transaktionen 75 408 aktier till ett värde av ca 48 MSEK.

Konsumentföreningen Stockholm sålde tillsammans med Tagehus totalt 4,7 miljoner aktier i Atrium Ljungberg under ett bookbuilding-förfarande på onsdagskvällen den 4 september. Transaktionen gjordes för att få en bättre spridning, free float och ökad likviditet i aktien.

I Aqeri har styrelseledamoten Jan Israelsson sålt 12 000 aktier och har ett återstående innehav på 501 780 aktier.

Bo Möllstam, som sitter i BioGaias ledningsgrupp, fortsätter att successivt minska sitt innehav och har sålt ytterligare 1000 aktier. Totalt har Möllstam sålt 14 000 aktier under året men äger fortfarande 51 000 aktier till ett värde av ca 12,5 MSEK.

I Bong har ledningen valt att investera mer i bolaget i samband med de pågående nyemissionerna. Sammanlagt har koncernledningen tecknat 965 977 aktier och äger nu ca 1,5 miljoner aktier, vilket motsvarar ca 1% av bolaget. Bolagets största ägare Holdhamn har genom kvittningsemission och deltagande i företrädesemissionen ökat sitt innehav med ca 48,5 miljoner aktier till ca 52,9 miljoner aktier.

I Cortus Energy har bolagets finanschef Mats Thideman med familj köpt 1 700 aktier och har nu ett innehav på 25 798 aktier.

I Diös har styrelseledamoten Maud Olofsson köpt in sig i bolaget och äger nu 3 000 aktier.

Enzymaticas forskningschef Marcus Fornbacke har köpt 740 aktier i bolaget.

I eWork har styrelseledamoten Dan Berlin gjort två mindre försäljningar om totalt 1 500 aktier. Han äger efter transaktionen 182 429 aktier.

I HMS Networks har Linda Johansson sålt 2 000 aktier, hon äger fortsatt 3 000 aktier i bolaget.

I Mabi Rent har styrelseledamoten Stig Edling ökat sitt innehav med 35 000 aktier.

Styrelseordförande i MediRox Gunnar Hörnsten fortsätter öka sitt innehav och har köpt 300 aktier.

Erik Paulsson fortsätter minska sitt innehav i Nolato och har sålt 92 486 aktier.

I Nordkom har styrelseledamoten Johan Hessius köpt 22 736 aktier vilket också är hans hela innehav.

I Partnertech har ett flertal personer ut såväl ledningsgruppen som styrelsen ökat sina innehav.

Styrelseordförande Leif Jilkén i Polyplank fortsätter köpa aktier i mindre poster och har ökat sitt innehav med 1 030 aktier under perioden. Totalt uppgår hans innehav till drygt 1,4 miljoner aktier.

I Poolia har styrelseledamoten Lennart Pihl köpt 10 000 aktier, vilket också är hans hela innehav.

I Shelton Petroleum har styrelseledamoten Freddie Linder köpt 5 000 aktier.

I Swedol har bolagets nytillträdde VD Clein Johansson Ullevik köpt 100 000 aktier av bolagets största ägare Zelda AB.

I WeSC fortsätter styrelseordförande Theodor Dalensson att köpa aktier, efter att ha köpt 200 000 aktier under början av september har han ökat sitt innehav med ytterligare 30 000 aktier.