UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insiders handlar under semestertider

10:07 / 5 augusti 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Cellavision har VD Yvonne Mårtensson köpt totalt 15 000 aktier samt 10 000 aktier via juridisk person. Hennes totala innehav efter dessa transaktioner uppgår till 50 000 aktier respektive 90 000 aktier via juridisk person.

FINT (tidigare Fortnox International) meddelade på en extra bolagsstämma i slutet av juli att Fortnox grundare Jan Älmeby avgår som VD för FINT. Dessförinnan sålde han av 3 820 000 aktier, med ett återstående totalt innehav om 2 480 000 aktier.

I Formpipe har VD Christian Sundin köpt totalt 20 000 aktier under vår mätperiod och äger därefter totalt 716 068 aktier, vilket motsvarar ca.1,5 procent av bolagets kapital.

I MedCap har styrelseledamoten Fredrik Mattsson sålt 50 000 aktier. Hans totala innehav uppgår därefter till totalt 366 800 aktier.

I NGS Group har styrelseledamoten Bertil Johanson via bolaget Ardentis AB köpt 430 aktier.

I Nolato har styrelseledamoten Erik Paulsson sålt 2 593 aktier via bolaget Backahill AB .

I Poolia har bolagets storägare och styrelseordförande Björn Örås köpt 450 000 aktier, vilket motsvarar 2,6% av bolagets kapital. Efter transaktionen uppgår hans totala innehav till ca. 3,95 miljoner aktier (46,6 % av aktiekapitalet).

I Precise Biometrics har bolagets CFO Patrik Norberg sålt 112 492 aktier och äger därefter 120 000 aktier. Styrelseledamoten Torbjörn Clementz har även sålt 180 000 aktier under vår mätperiod med återstående innehav om totalt 16 000 aktier.

I Sectra har vice VD Marie Ekström för dotterbolaget Sectra AB köpt totalt 3 821 aktier.

I Vitec har Fredrik Ruben, VD på Affärsområde Mäklare, köpt 500 aktier.