UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - MCAP, MABI, TAGR

15:43 / 29 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 (2013/2014) en nettoomsättning om 116,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 49,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  4,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,1%.

Mabi Rent: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 84,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 125%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,9%.

Trigon Agri: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 171,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 55,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 351,6 MSEK.