UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - EMP, EURO, NGS

16:26 / 26 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 29,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  -4,5 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Eurocon: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 42,3 MSEK vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,2%.

NGS Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 88,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 78,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,7%.