UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ELN, PROB, SEAM, TETY

16:33 / 19 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Ellen: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2013/2014 en nettoomsättning om 6,6 MSEKvilket motsvarar en tillväxt om 20 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till - 0,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 25,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,7% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 18,2%.

Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 35,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -21 MSEK. motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 115,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 25,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 65,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 56,4%.