UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - DIBS, G5EN, IVSO, JLT, POLY

15:31 / 14 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosDIBS Payment Services: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 38,1 MSEK, vilket motsvarar en minskning om 2,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,5%.

G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 21,4 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 14,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 21,5%.

INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 14,2 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 18,2 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,7%.

Polyplank: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 13 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 54,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.