UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CAT, CTT, ELEC, HIFA, NORDK, OPCO, OPUS, PRIC

16:15 / 22 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosCatella: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 235,0 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 12%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,8%.

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 37,8 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,6 MSEK motsvarande en  rörelsemarginal om 12,1%.

Electra: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 357,5 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.

Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 119,1 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,4 MSEK, motsvarande en röreslemarginal om 4,5%.

Nordkom: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 43,6 MSEK, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,1%.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 78,4 MSEK, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 55%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 6%.

Opus Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 305,9 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 205%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 31,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.

Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 145,1 MSEK, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 8%. Röresleresultatet förväntas uppgå till 12,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.