UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - BOUL, CAPE, DORO, ELOS, SINT

16:35 / 20 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 74,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,7%.

Caperio: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 214 MSEK vilket motsvarar en minskning om 10,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,4 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -0,2%.

Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 208 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

Elos : Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 117,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,4%.

SinterCast: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 12,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,6%.