UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ATEL, BIOG, ENZY, GENI, MEAB, MSC, PHON, SJR, SHEL, VBG

16:44 / 21 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 258,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,5%. Rörelseresultat förväntas uppgå till 17,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,9%.

Biogaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 87,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 27%.

Enzymatica: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 39,5 MSEK vilket motsvarar en minskning om 17,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,5%.

Malmberg Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 112,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,8%.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 12 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,6%.

Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 103,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,9%.

SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 60 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  5,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,3%.

Shelton Petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 23,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6%. Röresleresultatet förväntas uppgå till 4,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 19%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 291,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,5%.