UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - AQER, DMAB, MROX

14:50 / 23 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Aqeri: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 10,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 65 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Dannemora Mineral: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 101,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -49,8 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -49,1%.

Medirox: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 9,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 21%.