UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - ALNX, ELV, NFO, SMAQ, STIL

16:16 / 28 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 31,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8%. Rörelseresultat förväntas uppgå till 2,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,0%.

Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 75,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.

NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 6,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 75%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,0 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 12,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om 25%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,8 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Stille: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 24,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,1%.