UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - SPOR

17:14 / 6 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos
Sportamore: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 57,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 59,2 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 12,9%.