UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - 2E

17:05 / 15 augusti 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 155 MSEK, vilket motsvarar en minskning om 15,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till - 10,6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 6,8%.