UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Lugnare handel bland småbolagens insiders

13:48 / 19 augusti 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I BioGaia har affärsutvecklingschefen Nigel Titford sålt 100 aktier.

I Bong har styrelseledamoten Christian W. Jansson, via bolaget Fata Morgana AB, sålt av alla 801 092 teckningsrätter i den senaste nyemissionen som avslutades under förra veckan. Den tyska affärschefen Elmar Schätzlein sålde även av 206 100 teckningsrätter med ett åtestående innehav om 258 300 st.

I Elanders har styrelseordförande Carl Bennet, med sitt bolag Carl Bennet AB, köpt 2 622 000 aktier via optionslösen. Det totala innehavet motsvarar därefter 62,3 % av Elanders kapital.

I Ework har styrelseledamoten Sven Hagströmer via Biovestor AB sålt 52 133 aktier till Eworks styrelseordförande Staffan Sahléns bolag, Westindia AB. Biovestor AB har därefter inget innehav i Ework.

I Nolato har styrelseordförande Erik Paulsson via bolaget Backahill AB sålt totalt 465 672 B-aktier under vår mätperiod. Nolatos största ägare Backahill äger därefter totalt 609 200 A-aktier och 847 990 B-aktier, vilket motsvarar 5,5 % av kapitalet.

I ReadSoft har områdeschefen för Norra Europa, Martin Lackmann, köpt 1 000 aktier.