UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hjälp oss att förbättra Introduce

10:11 / 20 augusti 2013 Article

SurveyBästa besökare,

För att få en bättre uppfattning om vår besökskrets, samt hur just du upplever den finansiella webbtjänsten Introduce.se, har vi utformat några enkätfrågor som vi hoppas att du vill besvara. Detta kommer att hjälpa oss att utveckla och förbättra tjänsten ytterligare.

Som tack för hjälpen lottar vi ut fem stycken halvårsprenumerationer på aktietidningen Börsveckan (värde ca. 1500 kr), genom att du frivilligt anger din e-postadress i slutet av enkätundersökningen.

Tryck på länken nedan för att påbörja enkäten.

Tack på förhand för ditt deltagande!

STARTA ENKÄTEN

 

Regler för utlottningen
Enkätundersökningen pågår t.o.m. 30 augusti 2013. Genom att delta i utlottningen godkänner du att ditt namn kan publiceras på Introduce.se då vinnarna offentliggörs. Utlottningen genomförs av Remium Nordic AB och kan ej överklagas. Anställda på Remium Nordic AB och dess familjer kan delta i undersökningen men får inte vara med i utlottningen. Värdet på varje prenumeration beräknas till cirka 1500 kr och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnarna blir kontaktad per e-post av Remium Nordic AB senast 5 arbetsdagar efter att enkätundersökningen är avslutad. Har du frågor kan du kontakta Introduce på info@introduce.se.