UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - LJGR, FPAR, ITAB

09:47 / 8 juli 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en hyresintäkt om 489 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,8%. Driftnetto förväntas uppgå till 340,3 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 69,6%.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en hyresintäkt om 184,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,7% . Driftnetto förväntas uppgå till 118,9 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 64 ,6%.

ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en omsättning om 776,2 MSEK vilket motsvarar en minskning med 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 34,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.