UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Global Health Partner och Vitec

14:12 / 12 juli 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 206,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,8% .

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 97,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13%.