UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CSN, BWL, PREC, ADDT (Q1), RSOF, POOL

13:53 / 17 juli 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosCision: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 225,9 MSEK vilket motsvarar en minskning om 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 26 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,5%.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 167,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,1%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 20,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 208%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,9 MSEK. motsvarande en negativ rörelsemarginal om -4,4%.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2013/2014 en nettoomsättning om 1326 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 100 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%.

ReadSoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 210,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 216,5 MSEK vilket motsvarar en minskning med 16,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,7%.