UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CEVI, PART, UFLX

15:26 / 16 juli 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 36,9 MSEK vilket motsvarar en minskning om 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,2 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om -6%.

PartnerTech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 569,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 1,8%.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 356,4 MSEK vilket motsvarar en minskning om 14,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1%.