UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - BONG, ELAN, PACT, VITR

14:01 / 11 juli 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Bong: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 647,6 MSEK vilket motsvarar en minskning om 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,8% .

Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 519,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 26,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 4%.

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 538,5 MSEK vilket motsvarar en minskning om 8,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,5 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om -1%.

Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 109,2 MSEK vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år då verksamhet även innefattade det nu utdelade Xvivo Perfusion, för den kvarvarande verksamheten motsvarar det dock en tillväxt om ca 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,4%.