UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ANOD, ARCM, ARISE, LAGR (Q1), MSON, NOLA, SVIK,SVED

15:23 / 18 juli 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Addnode Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 333,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  15,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.

Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 48,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,1%.

Arise Windpower: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 45,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 50,7%.

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 588,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 53,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 233,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11%. Rörelseresultat förväntas uppgå till 11,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5%.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1252,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 108,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,7%.

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 360,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,2%.

Svedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 104,7 MSEK vilket är oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.