UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Eolus Vind

09:29 / 4 juli 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2012/2013 en nettoomsättning om 95,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om 77,1%. Rörelseresultatet förväntas bli uppgå till 9,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.