UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - EWRK

14:19 / 25 juli 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos
eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 977 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 11,4 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.