UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - DIÖS

09:42 / 5 juli 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Diös: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en hyresintäkt om 328,7 MSEK vilket motsvarar en minskning om 0,9 %. Driftnetto förväntas uppgå till 196,6 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 59,8 %.