UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiders ökar sina innehav inför kommande rapportperiod

13:11 / 8 juli 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Arcam har bolagets VD Magnus Rene samt utvecklingschefen Isak Elfström tecknat aktier genom teckningsoptioner.

I DIBS har bolagets största ägare tillika styrelseordförande Staffan Persson ökat sitt innehav med 35 157 aktier, det totala innehavet uppgår nu till 1 934 094 aktier motsvarande 20,2% av bolaget.

I Doro har styrelseledamoten Karin Moberg sålt 15 000 aktier, hennes innehav uppgår därefter till 5 000 aktier.

I East Capital Explorer fortsätter Peter Elam Håkansson, Karine Hirn och Kestutis Sasnauskas via det genomsamma bolaget köpa aktier. Under den senaste tvåveckorperioden har de köpt totalt 45 000 aktier och äger nu totalt 2 784 294 aktier.

Mattias Andersson som är VD i Elos dotterbolag Elos Medtech Microplast AB ökat på sitt innehav med 986 aktier, han köpte även aktier tidigare i juni samt i slutet av maj och hans innehav uppgår nu till 5 986 aktier.

I Polyplank har såväl bolags VD Kenth Danielsson som styrelseordförande Leif Jilkén ökat på sina innehav med 1 800 respektive 3 364 aktier.

I Sectra har två ledande befattningshavare, Simo Pykälistö och Marie Ekström, köpt 6 000 respektive 3 500 aktier under perioden.

I Shelton Petroleum har styrelseledamoten Hans Berggren köpt 5 000 aktier.