UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Vigmed

10:21 / 24 juni 2013 Article

Vigmed är ett svenskt medicintekniskt bolag vars affärsidé är att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Bolaget befinner sig på en stor marknad, studier visar på att det inom sjukvården i Europa årligen inrapporteras fler än 1 miljon nålstickskador och att det genomförs cirka 8 miljarder injektionsprocedurer årligen. Den amerikanska marknaden uppges vara av motsvarande storleksgrad.

Kostnaden förknippade med nålstick är en signifikant för sjukvården då tester måste genomföras för att avgöra om den stuckna personen har blivit smittad av infekterat blod (HIV, Hepatit B och C m.m.). Varje rapporterad stickskada kostar sjukvården mellan 1 000 - 10 000 SEK och de långa svarstiderna (6-8 veckor) är oerhört påfrestande för den drabbade och dess anhöriga. Vigmeds lösningar bygger på egenutvecklade säkra produkter med hög användarvänlighet och kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Vigmeds aktie är listad på First North sedan februari 2013 och handlas under kortnamnet VIG.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review

Klicka här för att se en introducerande videointervju med bolagets VD Finn Ketler

vigmed_ombolaget