UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Tribona

09:31 / 27 juni 2013 Article

Tribona är det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Norden som fokuserar på att äga, förvalta och utveckla lager- och logistikfastigheter. Beståndet består idag av 20 fastigheter, 19 i Sverige och en i Danmark, med en sammanlagd uthyrningsbar yta på drygt 734 000 kvadratmeter. Utöver förvaltningsfastigheterna har bolaget även byggrätter i anslutning till befintliga fastigheter. Det som kännetecknar Tribonas bestånd är att fastigheterna håller en hög standard och är belägna vid större logistiknav eller transportleder som hanterar en stor del av varuflödena i Sverige . Merparten av hyresgästerna återfinns inom dagligvaruhandeln, med den största hyresgästen ICA Fastigheter.

Historiskt sett har bolaget uppvisat mycket låga vakansgrader och stabila hyresnivåer, vilket är ett resultat av avtalsstrukturen vid projektutvecklingar, attraktiva fastigheter och en stabil underliggande marknad. Tribonas ambition är att utöka beståndet väsentligt, både genom befintliga byggrätter men framförallt genom förvärv, där största ägaren Klövern besitter stor transaktionserfarenhet på den svenska fastighetsmarknaden.

Tribonas aktie är noterad på Nasdaq OMX Mid Cap-lista och handlas under kortnamnet TRI.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review

Klicka här för att se en introducerande videointervju med bolagets VD Peter Strand

tribona_ombolaget