UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Nexam

10:17 / 19 juni 2013 Article

Nexam utvecklar, tillverkar och säljer en ny typ av värmeaktiverande tvärbindare till den bredare plastmarknaden. Nexams teknologi och produkter förbättrar plasters livslängd och motståndskraft mot nedbrytning i krävande miljöer. Det blir därigenom möjligt att ersätta metaller med resurseffektiva plaster, men också att i många fall ersätta dyra specialplaster med billigare standardplaster.

Nexams tvärbindningsteknik har sitt ursprung i materialutveckling för överljudsplan av NASA under 1980-talet. Tvärbindning innebär en reaktion som sammanbinder de kedjor (polymerer) som plast består av. Ju högre grad av sammanbindning mellan kedjorna, desto starkare blir plasten. Existerande metoder för tvärbindning har hittills inte varit tillämpbara för termoplaster under industriella förhållanden. Nexams teknologi innebär möjligheter för att detta tillämpas i stor skala. Initialt har Nexam valt att fokusera på plasttyperna Polyeten, Polypropen, PEEK, nyloner, PET, PBT och Polyimider, inom vilka tvärbindning har hög potential att förbättra plasternas egenskaper inom olika applikationsområden.

Under 2011 uppgick den globala produktionen av plast till 280 miljoner ton, motsvarande en omsättning i industrin på närmare 600 miljarder euro. I genomsnitt har efterfrågan på plast ökat med 9 procent per år sedan termoplastens genombrott på 1950-talet.

Nexam är listad på First North sedan april 2013 med tickernamnet NEXAM.

Klicka här
för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review

Klicka här för att se en introducerande videointervju med bolagets VD Per Palmqvist Morin

om_bolaget2