UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Investera i lönsamma programvarubolaget SchoolSoft

15:53 / 11 juni 2013 Article

schoolsoft_bild

Investera i lönsamma programvarubolaget SchoolSoft

Mellan den 31 maj till 14 juni erbjuds du möjligheten att förvärva aktier i det lönsamma programvarubolaget SchoolSoft inför listningen på Nasdaq OMX First North.

SchoolSoft levererar en internetbaserad programvara som förenklar lärarens administration samt förbättrar kommunikationen mellan skola och hem. Schoolsofts kundbas består av 1 000 skolor och 450 000 användare.

Prospekt, investerarpresentation och anmälningssedel

En investering i SchoolSoft ger dig kombinationen av ett programvarubolags potential och skolvärldens långsiktighet.

  • Årlig tillväxt om 16% sedan 2008
  • Skuldfritt samt nettokassa
  • Policy att dela ut 40% av nettovinsten
  • Långa kundrelationer och återkommande intäkter

Huvudägaren bjuder härmed in allmänheten att förvärva aktier inför den förestående listningen av bolaget.

  • Försäljningspris 29 kronor per aktie
  • Anmälningsperiod 31 maj - 14 juni 2013
  • Anmälningssedel, bolagspresentation och prospekt finns att ladda ned från
    SchoolSoft samt  Remium

VD, Helena Sandelin om SchoolSoft:
"SchoolSoft har utvecklats till att bli en av de främsta aktörerna inom IT-baserad administration och kommunikation i skolan. Vi har idag en marknadsledande produkt, ett stort antal kundengagemang och en kundanpassad organisation som löpande utvecklar produkten efter kundernas behov. Vi är övertygade om att vår målsättning att fortsätta växa under lönsamhet kommer visa sig ge god avkastning till nuvarande och framtida aktieägare."