UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bud på hela SchoolSoft

17:00 / 18 juni 2013 Article

Bud på hela SchoolSoft

18 jun, 2013

Ägaren till SchoolSoft AB (publ) ("SchoolSoft") har beslutat att ingå förhandlingar med aktörer vilka har för avsikt att förvärva hela SchoolSoft och därmed avbryta erbjudandet om att förvärva aktier samt den pågående listningsprocessen på Nasdaq OMX First North.

"Vi har under de senaste veckorna presenterat bolaget för ett flertal potentiella investerare och den allmänna återkopplingen har varit att det är ett mycket stabilt och lönsamt bolag med fina tillväxtmöjligheter. Ett flertal investerardiskussioner har dessutom utmynnat i att ägaren har erhållit propåer om förvärv av hela SchoolSoft varför beslut fattats om att avbryta den pågående listningsprocessen och fortsätta förvärvsdiskussionerna separat." Säger Helena Sandelin, SchoolSofts VD.

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Hamilton KB är legal rådgivare till SchoolSoft.

För ytterligare information se www.schoolsoft.se eller vänligen kontakta:

Helena Sandelin, VD SchoolSoft, telefon 08-674 63 40, hesa@schoolsoft.se

Om SchoolSoft

SchoolSoft levererar en internetbaserad programvara, under programnamnet SchoolSoft, som förenklar lärarens administration samt förbättrar kommunikationen mellan skola och hem. Programvaran effektiviserar lärarnas arbete, samtidigt som elever och vårdnadshavare får viktig information om skolarbete, frånvaro, utvecklingssamtal, planering, läxor, prov, etc. SchoolSofts kunder utgörs av kommuner och friskolor inriktade på för- och grundskola samt gymnasium, komvux och andra eftergymnasiala utbildningar. SchoolSoft bildades år 2003 och har sitt säte i Stockholm.