UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler bland småbolagens insiders

13:47 / 24 juni 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Addtech har styrelseledamoten Johan Sjö köpt 1 344 aktier.

I Cortus Energy har styrelseledamoten Richard Bagge köpt 200 000 aktier och teckningsoptioner och rättar sig därmed i samma led som andra styrelseledamöter i bolaget.

I Deltaco har VD Siamak Alian fortsatt att investera i bolaget och köpt 10 000 aktier under vår mätperiod. Dessutom har styrelseledamöterna Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson köpt 5 000 aktier respektive sålt 70 000 aktier.

I Doro har styrelseledamoten Jonas Mårtensson via bolag sålt totalt 40 000 aktier under tre olika tillfällen.

I Eurocon har Tord Kostet, VD till dotterbolaget Eurocon North AB, sålt av 20 000 aktier. 

I eWork har bolagets verksamhetschef i Göteborg, Jimmie Carling, sålt 820 aktier. 

I Fortnox har styrelseledamöterna Leif Johansson och Arne Karlsson köpt vardera 500 000 köpoptioner i bolaget. 

I FINT (f.d. Fortnox International) har finanschefen Anna Wallman sålt 38 271 aktier.

I Lagercrantz har VD Jörgen Wigh köpt 1 344 aktier.

I Nolato har styrelseledamoten Erik Paulsson, via bolaget Backahill AB, fortsatt att sälja av innehavet med 534 344 aktier under vår mätperiod. Bolaget, som fortfarande är största ägaren i Nolato, äger därefter 7,2 % av aktiekapitalet.

I Polyplank har styrelseordförande Leif Jilkén fortsatt att öka sitt innehav, totalt 9 205 aktier vid fyra olika tillfällen.

I Sectra har bolagets CFO och vice VD Simo Pykälistö köpt totalt 4 000 aktier vid två olika tillfällen. Dessutom har forskningschefen för dotterbolaget Medical Systems, Claes Lundström, köpt 100 aktier under mätperioden.

I SJR har VD Per Ogunro med familj sålt 9 521 aktier under tre olika tillfällen och äger därefter 1 433 792 aktier i bolaget.