UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Spiltan - Lunchpresentation 13/5

15:50 / 7 maj 2013 Article

Remium arrangerar löpande luncher med spännande mindre och medelstora företag. Under lunchen presenterar bolagen sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen eller andra närliggande ämnesområden och lämnar samtidigt utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att anmäla sig till dessa luncher kostnadsfritt.

Spiltan

Presentation kring Berkshire Hathaway.

  • VD Per H Börjesson
  • Måndag 13:e April
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan till Ida Sundström på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till info@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.

spiltan_ombolaget_ny