UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - TAGR

16:15 / 30 maj 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Trigon Agri: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 166,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 128,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 77,3%.