UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - POLY, PHON, NIS, WESC

15:44 / 14 maj 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Polyplank: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 6,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,4 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 22,3%.

Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 104,6 M SEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,4% .

Nischer: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 83,8 MSEK vilket motsvarar en minskning om 18%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,7 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 7,9%.

WeSC: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 85 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,7%.