UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - MABI, MOB, SHEL

14:26 / 20 maj 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Mabi Rent: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 75,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 105%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.

Moberg Pharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 49,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 59%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,3 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 8,8%.

Shelton Petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 23,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 18,5%.