UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - LAGR, ELAN, JLT, CHER, CAPE, TETY, 2E, SPOR, PACT

17:25 / 6 maj 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosLagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2012/2013 en nettoomsättning om 647,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 61,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 487,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5%.

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 20,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.

Cherry: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 61,9 MSEK vilket motsvarar en minskning om 48%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  4,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.

Caperio: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 245,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,1%.

Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 124 MSEK vilket motsvarar en minskning med 14,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 138,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 112%.

2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 225 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.

Sportamore: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 45 MSEK vilket motsvarar en minskning om 18,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 6,7%.

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 664,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 27,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,1%.