UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ITAB, ADDT, NFO, ATEL, GENI, SJR, DORO

15:36 / 13 maj 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 768,4 MSEK vilket motsvarar en minskning om 4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 38,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5%.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2012/2013 en nettoomsättning om 1426 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 110,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,8%.

NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 11,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 130%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 9%.

AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 195,5 MSEK vilket motsvarar en minskning om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,2%.

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 38,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 14,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,5%.

SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 62,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.

Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 198,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 6,7%.