UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - FPIP, IS, MSC, DIBS

17:00 / 2 maj 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos
FormPipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 76,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 172,6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,7%.

Image Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 33,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 10,8%.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 17,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 29%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3%.

DIBS Payment Service: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 43 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 19,3%.