UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ELV, CTT

16:28 / 15 maj 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 126,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,4%.

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 41,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.