UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - SECT, STIL

14:52 / 27 maj 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Sectra: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2012/2013 en nettoomsättning om 219,4 MSEK vilket motsvarar en minskning om 8 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till35,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,1%.

Stille: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 25,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,6 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 2,2%.