UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - SchoolSoft

11:45 / 27 maj 2013 Article

SchoolSoft levererar en internetbaserad programvara, under programnamnet SchoolSoft, som förenklar lärarens administration samt förbättrar kommunikationen mellan skola och hem. Programvaran effektiviserar lärarnas arbete, samtidigt som elever och vårdnadshavare får viktig information om skolarbete, frånvaro, utvecklingssamtal, planering, läxor, prov, etc. SchoolSofts kunder utgörs av kommuner och friskolor inriktade på för- och grundskola samt gymnasium, komvux och andra eftergymnasiala utbildningar. SchoolSoft bildades år 2003 och har sitt säte i Stockholm. SchoolSoft har varit lönsamt sedan starten och bolagets expansion har huvudsakligen skett genom organisk tillväxt. Bolaget genomför för tillfället en ägarspridning och avser listas på Nasdaq OMX First North, läs mer.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review

Klicka här för att se en introducerande videointervju med bolagets VD Helena Sandelin

schoolsoft_ombolaget