UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Kilimanjaro Gold

10:59 / 30 maj 2013 Article

Kilimanjaro Gold är ett svenskt-tanzaniskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i östafrikanska Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgångar på 100 000 till 1 miljon oz. guld. Bolaget har i dagsläget ett projekt i portföljen, Maragruvan, men en ambition att låta portföljen växa med fler projekt successivt. Intill Maragruvan ligger guldhaltigt restupplag som blivit kvar vid tidigare produktion. Ledningen räknar med investeringar för att i ett första steg återuppta produktionen från restupplaget vilket bidrar till positivt kassaflöde och ytterligare kunskap om malmen för att i ett nästa steg utvärdera om en eventuell återuppstart av Maragruvan.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review

Klicka här för att se en introducerande videointervju med bolagets VD Peter Hjorth

om_bolaget